Barnehagefakta

Barnehagefakta presenterer relevant og pålitelig informasjon om norske barnehager, og er primært rettet mot foreldre som ønsker å orientere seg i barnehagetilbudet før de skal søke barnehageplass

Se Medbroen Gårdsbarnehage på Barnehagefakta her;

http://www.barnehagefakta.no/barnehage/1013519/medbroen-gardsbarnehage