John Deere

John Deere gruppa er for 3 - 5 åringene.

Når barna starter på John Deere gruppa så er de aller fleste veldig trygge, både i stallen og sammen med dyrene. De tar stadig mer ansvar i stallen og er med og hjelper til med å veie opp mat og stelle til alle dyrene. Barna på John Deere er på Gårdsgruppa hver tredje uke.

Vår rideansvarlig, June, sørger for at hvert enkelt barn får utfordringer på hesteryggen som er tilpasset den enkeltes nivå. Alle barna på John Deere får ri og/eller kjøre med hest og vogn hver uke - uavhengig av om de er på Gårdsgruppa eller ikke.

John Deere har et ekstra ansvar i åkeren på våren, med å sette potet og andre grønnsaker.