John Deere

John Deere gruppa er for 3 - 5 åringene.

Når barna starter på John Deere gruppa så er de aller fleste veldig trygge, både i stallen og sammen med dyrene. De tar stadig mer ansvar i stallen og er med å hjelper til med å veie opp mat og stelle til alle dyrene. 

John Deere gruppa har faste stalldager på tirsdag og fredag. På tirsdager har de i tillegg ridning og de alle fleste klarer nå å ri litt på egen hånd. Vår rideansvarlig, Katrine, sørger for at hvert enkelt barn får utfordringer på hesteryggen som er tilpasset den enkeltes nivå.