Årsplan 2021

Årsplanen er et arbeidsredskap som synliggjør barnehagens valg og retning. Her vil dere finne informasjon om barnehagens verdigrunnlag, arbeidsmåte og pedagogiske praksis.