New Holland

New Holland er gruppa for skolestarterne.

Alle skoestarterne våre er samlet i New Holland gruppa. De har en egen "skolestue" i det ene stabburet på gården, hvor de har mange spennende aktiviteter gjennom året.

Det er New Holland som har hovedansvaret for høsttakefesten vår på høsten og Sirkus Medbroen på våren.

New Holland har ridning hver fredag og vår rideansvarlig, Katrine, er da sammen med de og sørger for et opplegg som er tilpasset hvert enkelt barn.