/>

Valtra

Valtra er barnehagens 3 åringer

Dette er de yngste barna på vår storbarnsbase.

Overgangen fra småbarn til storbarn kan fon noen barn oppleves som en stor endring, mens andre barn opplever dette som nytt og spennende. Vi bruker tid på tilvenning den første perioden slik at barna på Valtra blir godt kjent med storbarnsbasen på Medbroen gårdsbarnehage. 

I tillegg legger vi vekt på at barna får innblikk i og forståelse for naturen og miljøet rundt oss. Derfor har denne barnegruppen fokus på vilt og trekkfugler. Medbroen gårdsbarnehage er så heldig å ha både åker og eng, strand og skog i nærheten. Ved å benytte de mange turmrådene får barna uenderlig med muligheter og inntrykk.