Gråtass

Gråtass er gruppa for 1 - 2 åringene.

Gråtass er gruppen for de yngste barna i barnehagen. Å begynne i barnehagen er en omveltning for de aller fleste. For det nye barnet handler det om å gradvis venne seg til å være sammen med mange andre barn og voksne. På gråtass er målet å tilvenne barnet en god start. Gradvis blir barna kjent med barnehages mange dyr. Hyppige besøk i stallen for å trygge barna er viktig for barna på gråtass. Her får de minste barna mange fine øyeblikk, samtidig som de lærer seg å kjenne dyras aferd og væremåte. 

Etter hvert som barna blir trygge, begynner de å være sammen med våre to ponnier. Litt etter litt prøver de seg på hesteryggen med god støtte fra de voksne. I starten kan det være nok å bare sitte på ponnien mens den står i ro, men etter hvert synes de aller fleste at det er stas å bli leid rundt mens de sitter på hesteryggen.