John Deere

John Deere gruppa er for 3 - 5 åringene.

Når barna starter på John Deere gruppa så er de aller fleste veldig trygge, både i stallen og sammen med dyrene. De tar stadig mer ansvar i stallen og er med og hjelper til med å veie opp mat og stelle til alle dyrene.

Personalet sørger for at hvert enkelt barn får utfordringer på hesteryggen som er tilpasset den enkeltes nivå. 

John Deere har sauen som fokus dyr, med et ekstra ansvar den de. I tillegg har de et stort fokus på åkeren, hvor de blant annet setter poteter og andre grønnsaker.