Medbroen gårdsbarnehage

Medbroen gårdsbarnehage holder til på Medbroen gård i Stjørdal og har i dag plass til ca. 60 barn i alderen 0-6 år. Barnehagen holder til i den store driftsbygningen på gården. Der byr vi på spennende og moderne lokaler. Les mer....

Hege Sagmo Bjørgan er barnehageleder i gårdsbarnehagen. Hun samarbeider tett med bonden på Medbroen, gårdsbestyrer Stian Friberg. Sammen skaper et veldig spennende tilbud for alle barna på gården.

Vi får mange positive tilbakemeldinger fra barn og foreldre på vårt barnehagekonsept. Konseptet er bygd opp omkring gårdens ressurser. Kontakten med dyr og læring om planter og mat står i fokus.

Spørsmål om barnehageplass eller om tilbudet generelt kan rettes til 

Barnehageleder Hege Sagmo Bjørgan, tlf. 459 60 995

styrer@medbroen.no

eller til

Bonde Stian Friberg, tlf 413 71 025

bonde@medbroen.no

Barnehagen har en egen stall med mange ulike dyr. Ponniene Turbo og Hefalompen er veldig populære.

Sauene våre er av rasen grå trøndersau og barnehagen har 5 - 10 sauer til enhver tid. Hver vår får ungene ta del i lamminga og på høsten får de oppleve at lammene sendes til slakt og at vi får masse deilig lammekjøtt i retur. 

Medbroen har et lite hønsehus i barnehageavdelingen. Hønene er populære kamerater, og i tillegg er ungene med og sanker inn egg hver dag. Før Påske ruger vi fram våre egne kyllinger.

Gården har eget ridehus som er et fint sted å være både med og uten ponni. I dårlig vær er det god tumleplass til aktiviteter under tak.

Vi har egen snekkerbod. Alle som vokser opp på gård må lære å svinge hammeren! Om sommeren er det mye liv i barnehageåkeren. Ulike blomster og urter blir sådd. Her dyrkes det også potet, gulrot, kål og salat – mat for tobeinte og firbeinte på gården. Blomster og grønnsaker har en stor plass i barnehageopplegget - barna presenterer årets avling på høsttakkefesten. 

Vi har drivhus på gården og eget planterom med drivhusbelysning. Barna forbereder vekstsesongen allerede tidlig på vinteren – det er trivelig å så i potter og se hvordan det spirer og gror.

Medbroen har eget naust ved Naustberget ut mot Moloen. Det er en passende spasertur dit, og ved naustet er det fint å bade på varme sommerdager.

Medbroen har fine områder like inntil skogen i Stokkberga. Der har vi laget oss en basecamp. Vi koser oss med skiløyper på jordet og fine akebakker om vinteren. Og på våren kan vi se på når våronna foregår ute på jordet – kanskje får vi overtalt gutta i traktorene til å spise nistepakka si sammen med oss? Da kan det bli råd å få se på de store traktorene! Ellers har Medbroen egen traktor som stadig trenger stell. Her er det oppgaver for store og små.

Den mest spennende ressursen Medbroen har å by på, er gårdens egen historie. Det sitter en historie som er verdt å fortelle i hver stein og hver fjøl. Mye har skjedd siden 1687 da gården ble et selvstendig bruk. På gården har det bodd sorenskrivere, lensmenn (gården har sikkert hatt et eget fengsel), husmenn og rikfolk. Her har det vært drevet butikk, og fra Medbroen ble Tangen Bruk drevet – den første industriarbeidsplassen på Stjørdal. Hovedbygningen på Medbroen var det første huset på Stjørdal som fikk elektrisk strøm. Stjørdal Gymnas så dagens lys på gården og det er en uhyggelig krigshistorie å berette – og så har gården selvfølgelig sitt eget spøkelse! Det skal bli mange stunder med spennende fortellinger for små ører!

Vi håper Medbroen Gårdsbarnehage virker som et fristende barnehagealternativ for barna i Stjørdal.